Buscador web


Paraula:


DestacatsDepartament d'Orientació

Què és el Departament d’Orientació

El Departament d’Orientació és un òrgan especialitzat que recolza la tasca del centre educatiu i del conjunt del professorat en totes aquelles actuacions dirigides a assegurar una formació integral de l’alumnat i a l’adaptació dels processos d’ensenyament a les característiques i necessitats de tots els alumnes.Membres del Departament d’Orientació

El Departament d’Orientació el forma un equip de:

 • M. Dolores Sáez, responsable i llicenciada en pedagogia, i màster en logopedia.
 • Mª José Ferrerons, Mestra PT.
 • Tutors.


Objectius del Departament d’Orientació

 • Afavorir la integració dels alumnes en el grup i la participació en la vida del col•legi, fomentant actituds de respecte, col•laboració i tolerància, així com el compliment de les normes de convivència.
 • Realitzar un seguiment personalitzat del procés d’aprenentatge.
 • Col•laborar en l’avaluació que duu a terme l’equip docent, i recollir i transmetre qualsevol informació adient sobre els alumnes i les seues famílies.
 • Contribuir a la millora del rendiment acadèmic, fomentant la utilització d’estratègies d’aprenentatge i la reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge.
 • Contribuir al desenvolupament personal de l’alumne, orientant-lo en les seues necessitats personals.
 • Mantenir una relació fluida amb les famílies, informant-les dels processos d’aprenentatge i adaptació dels seus fills i orientant-los segons les necessitats que es plantegen.

Aquestes finalitats es realitzen a través del:

 • Pla d’Acció Tutorial
 • Procés d’ensenyament i aprenentatge – Acció Educativa.
 • Suport al Pla d’Orientació Acadèmica i Professional.


Àmbits d’actuació

Les funcions anteriors es concreten en quatre àmbits d’actuació:


Amb alumnes:

 • Detecció i diagnòstic de dificultats d’aprenentatge.
 • Avaluació psicopedagògica específica a determinats alumnes.
 • Col•laboració en el disseny, aplicació i seguiment de les mesures d’atenció a la diversitat adoptades.
 • Entrevistes amb alumnes a petició d’aquests, dels seus tutors o pares.
 • Suport a l’acció tutorial mitjançant col•laboració, informació i preparació d’activitats.
 • Suport i seguiment de l’avaluació dels alumnes.
 • Suport en l’orientació acadèmica i professional.
 • Participació en el Consell Orientador al finalitzar la Secundària Obligatòria.
 • Proves col•lectives per a l’avaluació de les àrees cognitiva, d’estratègies d’estudi, interessos... les que es precisen en cada moment evolutiu.

Amb professors/es:

 • Coordinació amb els Departaments Didàctics.
 • Col•laboració amb el professorat en l’adopció de mesures d’atenció a la diversitat de l’alumnat a fi de millorar el procés d’ensenyament i aprenentatge.
 • Suport al desenvolupament de programes d’atenció a la diversitat.
 • Suport a l’acció tutorial i orientadora.
 • Col•laboració en el procés avaluador a través de l’assistència a les reunions d’avaluació.
 • Atenció individual a professors.

Amb famílies:

 • Informació sobre mesures i programes d’atenció a la diversitat.
 • Atenció i assessorament individual a pares en relació amb el procés d’aprenentatge i dificultats dels seus fills.
 • Entrevistes amb els pares a petició dels mateixos, del tutor o del propi Departament d’Orientació.
 • Reunions informatives amb els pares sobre els resultats de les exploracions col•lectives i de les opcions acadèmiques i professionals dels alumnes.

Amb l’Equip Directiu:

 • Elaborar sota les directrius de l’Equip Directiu del Pla d’Orientació Escolar i Atenció a la Diversitat, coordinar la seua aplicació i contribuir al seu desenvolupament i avaluació.
 • Assessorar l’Equip Directiu en l’elaboració del Projecte Educatiu de Centre, en la promoció i desenvolupament de l’avaluació dels distints projectes del centre així com en les avaluacions externes.

Calendari del Mes


Gener 2020

LMMJVSD
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

El temps a Gandia

Nº Visites: 5599397

L'Any amb Calassanç

"1. Nosotros procuraremos servir al Señor en nuestra vocación y las cosas del mundo que vayan como puedan, pues todo será para mayor gloria de S.D.M. y mayor utilidad de su Santa Iglesia (Al P. Castilla, Roma, 65-1621). 2. A lo que se dice de que algunos se muestran amigos nuestros, le respondo que nuestra confianza está puesta sólo en Dios, que nunca falla en las necesidades (Al P. Cananea, Frascati, 287-1625). 3. El Señor por su misericordia ilumine al Sr. Aniello y a la Sra. Delia le dé mucha paciencia para que sepa llevar esta dura cruz con mucho mérito (Al Sr. A. Falco, Nápoles, 1055-1629). 4. En cuanto a mi ida a Nápoles el espíritu y la voluntad están dispuestos, pero la salud no responde (Al P. Cherubini, Nápoles, 1057-1629). 5. La sra. Delia es digna de compasión, pero si recibe con paciencia esta adversidad tendrá gran mérito en ello:, en cambio si le falta la paciencia, padecerá la adversidad y sin mérito. Yo haré todo el esfuerzo posible para bien de su consorte y para tranquilidad suya (Idem). 6. El superior debe ser guía en todo y para todo, y enseñar con el ejemplo a los súbditos, y atraerlos poco a poco a la verdadera observancia (Al P. Reale, Cárcare, 1058-1629). 7. Respecto a lo nuestro, se urge de modo que según dicen la próxima semana se tomará la última decisión. Algunos afirman que con un Breve se reducirá la Religión a Congregación de votos simples o bien quedará sujeta a los Ordinarios o bien se prohibirá enseñar latín. Esto lo van propalando algunos que quisieran la destrucción. Lo cierto es que nuestra Religión tiene grandísimos y potentísimos adversarios. No obstante, no perdemos la esperanza de que permanezca en pie y, como le he dicho, se tiene por cierto que esta próxima semana harán Congregación los Cardenales y publicarán la solución de S. S. (Al P.V. Berro, Nápoles, 4327-1646)."

Destacats